За нас

Нещо за нас

Булспед Сървисес е компания, която извършва експресни куриерски услуги.

Ние представяме бързи, сигурни и надеждни транспортни и логистични решения, насочени най-вече към нуждите на малки предприемачи и малки и средни предприятия, опериращи в eBay и Amazon .

Услугите, които предлагаме са изградени на база запазване пълна конфиденциалност на нашите клиенти.
Всички операции и услуги, извършвани от Булспед, са регламентирани от Общите условия за транспорт,
упоменати в нашият сайт и поставени на достъпно за клиентите място в нашите офиси.

Моля, свържете се с нас:
email: customersupport@bulsped.bg
Моб. тел: 0885 988 777