Free Registration

Данни за регистрация

Моля посочете email, с който ще се вписвате в системата

Моля въведете Вашата парола

Моля повторете Вашата парола

Моля посочете лице за контакт

Данни за фактуриране

Моля посочете името на лицето което ще бъде фактурирано

Моля полълнете телефон за контакти, на който да се свържем с Вас.

Моля посочете управителя на фирмата (ако фактурата се издава на фирма)

Моля посочете ЕГН или Булстат на лицето, което ще бъде фактурирано

Тук може да потърсите адреса си, който ще попълни другите полета. Това поле не е задължително

Моля посочете адреса на лицето, което ще бъде фактурирано

Моля полълнете пощенски код на населеното място, от което ще се изпращат пратките.

Моля посочете населеното място на лицето, което ще бъде фактурирано

Моля полълнете държавата, от което ще се изпращат пратките.

Профил на клиента

Моля попълнете приблизителния брой пратки средно на месец.

Моля попълнете обичайното тегло на една пратка която изпрашате

Моля попълнете какви стоки изпращате обикновено

Моля попълнете 5-те държави до които изпращате най-често.