Free Registration

Данни за регистрация

Моля посочете лице за контакт

Моля посочете името на лицето което ще бъде фактурирано

Моля полълнете телефон за контакти, на който да се свържем с Вас.

Моля посочете email, с който ще се вписвате в системата

Моля въведете Вашата парола

Моля повторете Вашата парола

Профил на клиента

Моля попълнете приблизителния брой пратки средно на месец.

Моля попълнете обичайното тегло на една пратка която изпрашате

Моля попълнете какви стоки изпращате обикновено

Моля попълнете 5-те държави до които изпращате най-често.